minder dan 5 pagina's

Content toevoegen

Nadat huisstijl en navigatie zijn geplaatst op de pagina, wordt de ruimte voor de content vastgelegd en vormgegeven. De benodigde ruimte voor de content is afhankelijk van de hoeveelheid content die kwijt moet. Daarnaast zouden er overige functionaliteiten (zoals een fotoalbum of productlijst) in de website kunnen komen waarvoor aanvullende vormgeving benodigd is.

Bezoekers van de website lezen deze anders dan dat ze een geprinte tekst zouden lezen. Hier moet de vormgever dan ook rekening mee houden door onderstaande richtlijnen toe te passen:

| Meer

Navigatie toevoegen

Qua vormgeving geldt voor alle menu’s dat er in ieder geval onderscheid gemaakt moet worden in vormgeving van de link wanneer de gebruiker met de muis over de link heen gaat. Daarnaast is het belang dat de vormgeving van het menu en de elementen eromheen ervoor zorgen dat het menu opvalt als een menu. Dit kan bereikt worden door de menuitems in een balk te plaatsen of er knoppen van te maken.

Horizontaal menu

Het horizontale menu wordt meestal bovenaan de pagina geplaatst, maar onder het logo en eventueel kopbeeld omdat het anders weggedrukt wordt.

| Meer

Bedrijfsinformatie toevoegen

Voor een bedrijfswebsite is het natuurlijk belangrijk dat het duidelijk is om welk bedrijf het gaat. Bij een campagne kan de bedrijfsinformatie ook op de tweede plaats staan, maar dan zal een campagnelogo het bedrijfslogo overnemen. Wek extra vertrouwen bij de bezoeker door op elke pagina contactinformatie op te nemen (bedrijfsnaam, adres telefoonnummer).

| Meer

Lettertype kiezen

Een belangrijk onderdeel van de huisstijl zijn de gebruikte lettertypen. Op internet zijn hier helaas lang niet zoveel mogelijkheden als in print. Inmiddels zijn de mogelijkheden wel een stuk beter dan vroeger, maar nog steeds gelden er flinke beperkingen op internet met betrekking tot lettertypen. Voor het grootste deel van de content zal een internetlettertype (zie kader) gebruikt moeten worden. Voor koppen is het tegenwoordig mogelijk om ook andere lettertypen te gebruiken, maar deze mogen dan niet te ingewikkeld worden, gezien de grootte van de lettertypen.

| Meer

Bezoekersgericht webteksten schrijven

Bij het schrijven van webteksten (nog meer als bij gewone teksten) is het belangrijk om te kijken of het bijdraagt aan het doel of de takenlijst van de bezoeker. Draagt het totaal niet bij? Dan heeft het ook geen nut voor de bezoeker om te lezen en dus geen nut om op te nemen in de website. Schrijf dus teksten die de (impliciete) vragen van de bezoekers beantwoord. Schrijf daarnaast in de taal van de bezoeker. Dit is belangrijk voor de indexering in zoekmachines (zie ook het kader aan de rechterkant).

| Meer

Wireframes maken

In een wireframe wordt de informatie die op een pagina moet komen, ingedeeld in vlakken. In het wireframe is eenvoudig te zien of alle benodigde informatie op de pagina staat en voor de grafisch ontwerper is het ontzettend handig, aangezien hij nu niet meer na hoeft te denken wat er allemaal op de pagina moet komen. Daarnaast zijn vanuit usability oogpunt diverse keuzes vast te leggen in het wireframe zodat de grafisch ontwerper ook weet aan welke vereisten hij moet voldoen.

| Meer

Navigatie bepalen

Nadat duidelijk is van wie de site is, wil men weten waar ze zijn en waar ze naartoe kunnen. Het belangrijkste middel om dit te zien is de navigatie. Navigatie kan uit meerdere onderdelen bestaan zoals: menu’s, breadcrumps, zoekfunctie en interne banners.

Horizontaal menu

De horizontale navigatie kan het best gebruikt worden wanneer:

| Meer

Gebruikerstaken bepalen

De gebruikerstaken zijn alle taken die de gebruiker (de bezoeker van de website) moet kunnen uitvoeren. Dit kan variëren van het downloaden van een bestand tot het bestellen van een product.

Voorbeelden gebruikerstaken

  • Brochure aanvragen
  • Lespakket downloaden
  • Indeling en prijs bepalen voor een 6-persoons vakantiewoning
  • Reservebatterij voor je mobiele telefoon bestellen
  • Abonneren op een nieuwsbrief
| Meer
Syndicate content