meer dan € 5.000,-

Realisatie eenvoudig online prototype

Een online prototype kan in snelle tijd gemaakt worden met onderstaande code. Met dit prototype kan het ontwerp online bekeken worden, waardoor het door de klant goed beoordeeld kan worden. Voor dit prototype moet het ontwerp opgeknipt worden in 2 afbeeldingen: de achtergrond en de rest van de website. Gebruik vervolgens onderstaande code om de pagina te realiseren:

| Meer

Card sorting

Card sorting kwam al even aan de orde bij het opstellen van de sitemap. Card sorting wordt gebruikt om te testen of de gebruikte indeling van de website logisch is voor de gebruikers. Bij card sorting worden alle onderwerpen van de website op een kaartje gezet en uitgespreid op tafel. De gebruiker moet deze dan op een logische volgorde indelen.

Benodigdheden

Er is geen speciale hard- en software benodigd.

| Meer

a/b testen

Bij a/b testen worden twee design naast elkaar gelegd en getest welke het beste werkt. Dit wordt in feite ook reeds gedaan bij performance measurement. Bij a/b testen wordt echter niet op tijd gemeten, maar op conversie (de verhouding tussen aantal bezoekers en hoeveelheid bezoekers dat uit zichzelf het einddoel haalt). Voor a/b testen is een grotere hoeveel gebruikers benodigd en wordt dan ook vaak online uitgevoerd om op een bestaande site iteratief verbeteringen toe te passen.

| Meer

Eye-tracking

Bij eye-tracking worden de ogen van gebruikers gevolgd bij het bekijken van websites. Op deze manier kan gekeken worden naar welke gebieden op de pagina het meest gekeken wordt en welke gebieden blijkbaar geen aandacht trekken.

Benodigdheden

Voor eye-tracking is speciale hard- en software benodigd. Daarnaast zijn gebruikers uit de doelgroep benodigd en een website of prototype. Een overzicht:

| Meer

Performance measurement

Bij performance measurement is tijd de belangrijkste factor. Bij deze methode worden twee designs getest en wordt er gekeken welke het snelste is. De tests moeten specifiek zijn en buiten de specifieke factor die gewisseld wordt mogen er geen andere veranderingen doorgevoerd zijn om de test als betrouwbaar te beschouwen.

Benodigdheden

Er is geen speciale hardware benodigd om de test uit te voeren. Deze test wordt echter wel altijd op de computer uitgevoerd.

| Meer

Question asking

Question asking is net als co-discovery een aanvulling op thinking aloud. Bij question asking wordt er tijdens het uitvoeren van een taak gerichte vragen gesteld over het product. Bijvoorbeeld: “Als u nu contact op zou willen nemen, waar zou u dan klikken?”

Benodigdheden

Voor question asking is geen speciale hardware benodigd. In combinatie met paper prototypen is zelfs helemaal geen hardware benodigd. Bij het testen van een digitaal product is een computer met beeldscherm nodig.

| Meer

Co-discovery

Co-discovery is vergelijkbaar met thinking aloud, met als enige verschil dat niet één maar twee testpersonen tegelijk gebruikt worden bij de test.

Benodigdheden

Voor co-discovery is geen speciale hardware benodigd. In combinatie met paper prototypen is zelfs helemaal geen hardware benodigd. Bij het testen van een digitaal product is een computer met beeldscherm nodig.

| Meer

Thinking aloud

Bij thinking aloud wordt een gebruiker gevraagd aan de hand van een scenario een opdracht op de website of het prototype uit te voeren. Tijdens het werken met het product wordt gevraagd of hij hardop kan denken om erachter te komen waar er mogelijke drempels aanwezig zijn.

Benodigdheden

Voor thinking aloud is geen speciale hardware benodigd. In combinatie met paper prototypen is zelfs helemaal geen hardware benodigd. Bij het testen van een digitaal product is een computer met beeldscherm nodig.

| Meer

5 seconden test

Bij de 5 seconden test wordt gekeken of het design overzichtelijk genoeg is om bepaalde aspecten op te kunnen nemen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of binnen 5 seconden duidelijk is waar men zich bevindt binnen de site.

Benodigdheden

Voor de 5 seconden test is geen speciale hardware nodig. Het belangrijkste aspect is dat een design precies 5 seconden getoond kan worden.

| Meer

Usability testen

Bij usability testen worden kleine experimenten (testen) uitgevoerd met gebruikers om specifieke informatie over het design te krijgen. Deze informatie wordt gebruikt om het design te verbeteren. Ik zal hier eerst de algemene stappen behandelen, welke benodigd zijn voor alle vormen van usability testen. Daarna behandel ik kort de verschillende vormen van hergebruikte usability testen.

Algemene werkwijze

Het basisproces is simpel: laat een aantal gebruikers met het product werken en observeer de gebruikers. Verbeter op basis van de observaties het design.

| Meer
Syndicate content