meer dan € 5.000,-

Navigatie bepalen

Nadat duidelijk is van wie de site is, wil men weten waar ze zijn en waar ze naartoe kunnen. Het belangrijkste middel om dit te zien is de navigatie. Navigatie kan uit meerdere onderdelen bestaan zoals: menu’s, breadcrumps, zoekfunctie en interne banners.

Horizontaal menu

De horizontale navigatie kan het best gebruikt worden wanneer:

| Meer

Gebruikerstaken bepalen

De gebruikerstaken zijn alle taken die de gebruiker (de bezoeker van de website) moet kunnen uitvoeren. Dit kan variëren van het downloaden van een bestand tot het bestellen van een product.

Voorbeelden gebruikerstaken

  • Brochure aanvragen
  • Lespakket downloaden
  • Indeling en prijs bepalen voor een 6-persoons vakantiewoning
  • Reservebatterij voor je mobiele telefoon bestellen
  • Abonneren op een nieuwsbrief
| Meer

User scenario schrijven

Om een beeld te schetsen in wat voor situatie de gebruiker naar de website komt kan er een user scenario geschreven worden. Een user scenario is een kort verhaaltje waarin een situatie geschetst wordt waarin een bepaalde gebruiker naar de website zou kunnen komen. De user scenario wordt in het verdere proces gebruikt om bij alle stappen makkelijker in de situatie van de gebruiker te verplaatsen.

Voorbeelden user scenarios webbl.nl

De onderstaande scenario’s linken de doelgroep met de taken die uitgevoerd moeten worden op de website.

| Meer

SMART-doelstelling bepalen

De belangrijkste vraag die gesteld kan worden bij het bepalen van het SMART-doel van de website is: "Wat zijn de doelstellingen van het bedrijf?" Deze vraag is als het goed is reeds beantwoord bij het stellen van de vragen. In deze stap wordt de doestelling via de 'SMART-methodiek' bepaald (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). SMART-doelen worden gebruikt om meetbare doelstellingen vast te stellen die met name gebruikt zullen worden tijdens de evaluatie van het succes van de website.

| Meer

ER-doelstelling bepalen

De belangrijkste vraag die gesteld kan worden bij het bepalen van het ER-doel van de website is: "Wat zijn de doelstellingen van het bedrijf?" Deze vraag is als het goed is reeds beantwoord bij het stellen van de vragen. In deze stap wordt de doelstelling via de 'ER-methodiek' (onbereikbare doelen: beter, sneller en gemakkelijker) bepaald. ER-doelen zijn gericht op het verbeteren van de service of het beïnvloeden van de houding en zijn in tegenstelling tot SMART-doelen niet meetbaar. De middelen die ingezet kunnen worden zijn geen doelstellingen.

| Meer

Naamgeving url bepalen

Door de site heen moet een consistent gebruik van url’s toegepast worden. Als richtlijn kan genomen worden dat de url leesbaar is, het niveau binnen de website duidelijk is en er geen overbodige informatie voor de gebruiker in de url staat. Overbodige informatie is bijvoorbeeld een pagina id.

Bijvoorbeeld:
"http://www.website.com/producten/websites.html" in plaats van "http://www.website.com/product2.html" of "http://www.website.com/index.php?pagina=35" ?

| Meer

Sitemap bepalen met opsommingslijst

Stap 1: Hoofdpagina’s bepalen

Bepaal de categorieën of secties voor de website. Dit zijn de pagina’s die meestal in het hoofdmenu van de site komen. Neem hier ook de homepage in op.

Stap 2: Subpagina’s bepalen

Na het topniveau worden de onderwerpen toegevoegd die onder elk van de secties vallen. Eventueel kan een derde niveau opgenomen worden, maar liever niet meer in verband met de ‘3-klik-regel’ (een algemene usability regel die betekent dat alle pagina’s binnen drie klikken bereikbaar zouden moeten zijn).

| Meer

Doelgroep bepalen

Een website dient ontworpen te worden met de gebruiker in het achterhoofd (User Centered Design), niet met de opdrachtgever in het achterhoofd. Het is daarom belangrijk om goed de doelgroepen te omschrijven. In sommige gevallen zal de doelgroep reeds goed omschreven zijn door de opdrachtgever, of in de documentatie over de complete campagne. In andere gevallen zal hier de doelgroep nog uitgebreid beschreven moeten worden.

| Meer
Syndicate content