Nieuwe website

Factureren

Bij het factureren zal in veel gevallen de bedragen van de offerte overgenomen worden. Afhankelijk van de afspraken met de klant zullen aanvullende kosten in rekening gebracht worden. Na het versturen van de factuur dient gecontroleerd te worden of de rekening betaald wordt/is. Wanneer de rekening niet tijdig betaald wordt kan een herinnering gestuurd worden en nog later eventueel verdere juridische stappen.

| Meer

Evalueer onderhoud

Bij oplevering is de website goed, maar is de website ook nog goed als een klant de website zelf een half jaar onderhouden heeft? Dit is wel de bedoeling, maar in de praktijk blijkt dat hier nog wel eens verschil in zit. Loop de website na een bepaalde tijd nog eens door en adviseer de klant voor verbeterpunten. Het lijkt misschien zonde van de tijd, maar met de investering van een half uur laat je wel zien dat je een goede service biedt en is de kans aanwezig dat de klant inmiddels aanvullende wensen voor zijn website heeft en er extra werk uit rolt (zie ook het onderhoudsplan).

| Meer

Evalueer proces

Ervaring is het beste leermiddel, maar als je niet terugkijkt op het proces loop je sneller de kans bij een volgend project dezelfde fout te maken. Kijk terug op het gehele traject: de planning, gemaakte fouten en dingen die juist heel goed gingen. Door even stil te staan bij het ontwikkeltraject, ben je bewuster van de stappen en zullen ze de volgende keer gemakkelijker verlopen.

| Meer

Project afronden

In deze laatste stap in het proces wordt teruggekeken op het gehele proces en wordt het proces afgesloten. De evaluatie kan zo eenvoudig zijn als een keer met het projectteam de website te bekijken of uitgebreider samen het gehele proces te doorlopen. Het afsluiten van het proces omvat een aantal administratieve taken die zeker belangrijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming.

| Meer

Website met cms

Bij een website met een cms komt er meer kijken dan alleen het aanmaken van de pagina’s en deze pagina’s voorzien van content. Allereerst moet gekozen worden met welk cms gewerkt wordt. Voor relatief eenvoudige websites is het verstandig om met een pakket als CMS Made Simple te werken: een gebruiksvriendelijk cms dat voor de ontwikkelaar gemakkelijk te leren is en snel geïmplementeerd kan worden. Voor complexere websites waar ook veel input van de gebruiker komt kan een pakket als Drupal gekozen worden.

| Meer

Website in html

Bij een website in puur html worden alle pagina’s handmatig aangemaakt en voorzien van content. In de templates wordt de juiste navigatie opgenomen waarna er kopieën gemaakt worden van die template en de losse pagina’s van content voorzien worden. Het werken op deze manier is snel voor kleine websites, maar naderhand pagina’s toevoegen kost meer tijd. Bij het bouwen van websites op deze manier zal meestal gekozen worden voor een programma als bijvoorbeeld Dreamweaver om de pagina’s te maken en te vullen.

| Meer

Hosting voorbereiden

Om later in de workflow vertraging van de ontwikkeling te voorkomen is het zaak dat op tijd begonnen wordt met het voorbereiden van de hosting. Bij de voorbereiding is reeds nagevraagd of er hosting aangevraagd is en of deze verhuisd moet worden. Bij bestaande hosting is het belangrijk om na te kijken of de te gebruiken technieken ondersteund worden. Wanneer dit niet het geval is kan gewisseld worden van hostingpakket of provider. Na het voorbereiden van de hosting kunnen de benodigde gegevens om de website te uploaden verspreid worden onder de betrokken werknemers.

| Meer

Planning

In de planning staat wanneer welke onderdelen gereed moeten zijn. Ze zijn belangrijk voor de teamleden, maar ook voor de klant. De klant wil namelijk weten wanneer hij iets kan verwachten en wanneer hij input moet leveren. De planning moet tijdens het project gecontroleerd worden en zo nodig bijgesteld. De planning kan overzichtelijk in een tabel geplaatst worden.

| Meer
Syndicate content