Nieuwe website

Promotieplan

Zonder promotie zal niemand op je website komen. De promotie is dus een belangrijk deel in dit plan. In het IPP staan in ieder geval de actiepunten die na lancering direct uitgevoerd kunnen worden (zoals het aanmelden bij zoekmachines) en een directe link hebben met de website. Voor overige promotie kan verwezen worden naar het campagneplan, of kan hier een extra overzicht voor opgenomen worden. Voor de overzichtelijkheid kunnen deze actiepunten in een tabel geplaatst worden. In de bijlage 8 (blz. 110) vind je meer over de promotie van een website.

| Meer

Onderhoudsplan

Hoe wordt het onderhoud gedaan? Door wie? In dit hoofdstuk wordt eerst een globaal beeld geschetst over het onderhoud van de website. De technische eisen die aan de website gesteld worden voor het onderhoud worden vervolgens vermeld bij het technisch ontwerp (bijvoorbeeld, implementatie cms). Na de ontwikkeling van de website wordt per sectie nog eens bekeken hoe vaak onderhoud moet worden uitgevoerd.

| Meer

Technisch ontwerp

In dit hoofdstuk worden de vereisten voor het technisch ontwikkelen van de website vermeld. Aan welke voorwaarden moeten de gebruikte technieken voldoen en welke kwaliteitseisen worden gesteld. Voordat daadwerkelijk begonnen wordt met de technische ontwikkeling, worden de vereisten nogmaals bekeken en gespiegeld aan het functioneel en grafisch ontwerp.

| Meer

Inhoud en structuur op hoofdlijnen

De informatie in dit hoofdstuk biedt als voeding voor de stap ‘Informatie structureren’ en geeft globaal inzicht in de content van de website. Als uitgangspunt kan een oude website gebruikt worden of een aantal brochures. De informatie kan als bijlage opgenomen worden of in dit hoofdstuk vermeld worden in een opsomming. In deze fase is het nog niet belangrijk om alle content te hebben, maar het is wel heel belangrijk om te weten wat voor content er uiteindelijk gaat komen.

| Meer

Doel en doelgroep

Het doel en de doelgroep kunnen reeds omschreven zijn bij de documentatie van de algehele campagne. Er kan hier dan een verwijzing naar gemaakt worden en eventueel kan voor de website het doel en de doelgroep nog iets specifieker omschreven worden. In andere gevallen is het belangrijk om het doel en de doelgroep beter te omschrijven en onderzoeken. Twee eenvoudige basisvragen hiervoor zijn: “Wie is het?” en “Wat komt hij doen?”.

| Meer

Uitvoeren promotieplan

Het uitvoeren van het promotieplan kan in sommige gevallen onderdeel zijn van het project. Het zal hierbij dan gaan om eenvoudige zoekmachinemarketing en het verkrijgen van extra links. Uitgebreidere promotieplannen (met advertenties, brochures en/of tv spotjes) zullen als los project uitgevoerd worden. Wanneer de website deel uitmaakt van een campagne is dit reeds het geval.

| Meer

Promotieplan herzien

Er kan klakkeloos reclame gemaakt worden voor een website en deze zal hierdoor bezoekers krijgen. Je wilt echter niet in de eerste plaats zomaar bezoekers: je wilt bezoekers die klant worden. Om dit effectiever met promotie te bereiken, moet er nagedacht worden over de promotie die gemaakt wordt, er moet een plan opgesteld worden. Dit promotieplan maakt deel uit van het internet project plan. Wanneer de website deel uitmaakt van een campagne zal in het internet project plan verwezen worden naar het promotieplan van de algehele campagne.

| Meer
Syndicate content