Nieuwe website

Onderhoudstraining plannen

In het geval van een html website zal de website meestal door de opdrachtnemer onderhouden worden. Er hoeft dan geen onderhoudstraining gegeven te worden. Wanneer de website met cms opgeleverd wordt kan afhankelijk van de kennis van de opdrachtgever een onderhoudstraining gepland worden. Tijdens die onderhoudstraining worden de basisstappen voor het onderhoud van de website uitgelegd. Dit kan vergezeld worden door een handleiding.

| Meer

Onderhoudsplan herzien

In het IPP is reeds een voorzet gemaakt voor het onderhoudsplan. Na de complete realisatie is het vrij aannemelijk dat er elementen gewijzigd zijn aan de website waardoor mogelijk ook het onderhoud wijzigt. In deze stap wordt de website nogmaals doorgelopen om te kijken welk onderhoud benodigd is om de pagina’s actueel te houden. Na het doorlopen van de website wordt de tabel waarin het onderhoud vermeld staat geüpdate.

| Meer

Online testen

Tijdens het uploaden kan er iets misgaan, iets wat op het eerste gezicht niet opvalt. Wanneer de website online gezet is, moet gecontroleerd worden of deze volledig werkt. Dit wordt gedaan door alle pagina’s te bekijken en formulieren in te vullen. Bij extra functionaliteit moet dit ook worden gecontroleerd. Wordt dit overgeslagen dan zou het kunnen zijn dat de website voor onbepaalde tijd met een niet-werkende pagina door het leven gaat...

| Meer

Website uploaden

Na de eventuele back-up van de oude website kan de nieuwe website online geplaatst worden. Bij een html website kunnen de losse bestanden via ftp naar de server verstuurd worden. Wanneer een cms gebruikt wordt komt er iets meer bij kijken. Eerst moet waarschijnlijk het cms op de nieuwe locatie geïnstalleerd worden, waarna de inhoud erin geïmporteerd wordt. Hoe dit precies in zijn werk gaat is afhankelijk van het gekozen cms. Waar bij een redesign in ieder geval naar gestreefd moet worden, is een zo kort mogelijke uitval.

| Meer

Website testen

Nadat een website gebouwd is, en voor hij online zou mogen, moet deze getest worden op volledigheid, bugs, accessibility en usability.

De volledigheid wordt getest aan de hand van de vereisten en de content. Staat alle content op de website? Is alle benodigde verborgen content (alt’s, titels, meta tags) toegevoegd? En alle pagina’s? Daarnaast wordt de lijst van vereisten doorgelopen of alle vereisten zijn verwerkt.

| Meer

Website bouwen

Met de stap ‘website bouwen’ wordt vanuit de templates de volledige website gebouwd. De substappen in deze stap zijn sterk afhankelijk van de complexiteit van de website en de vereisten van de website. Ik zal hier twee verschillende manieren uitleggen, namelijk het bouwen van een website in puur html en het bouwen van een website met cms.

| Meer

Website templates bouwen

Na het grafisch ontwerp en het controleren van de planning wordt het ontwerp opgeknipt en omgevormd naar html. Bij het opknippen van het ontwerp wordt de vlakverdeling bepaald en worden de grafische elementen opgeslagen als webafbeeldingen. Hierbij is het belangrijk dat gekeken wordt of de website niet te zwaar wordt om in te laden. Hiervoor wordt teruggekeken naar de vereisten voor de website. Is de site te groot? Dan moeten de afbeeldingen opnieuw geoptimaliseerd worden, of moeten er concessies in het ontwerp gedaan worden.

| Meer
Syndicate content