Nieuwe website

Site view bepalen

Alle verzamelde informatie (inclusief eventuele aanvullende informatie) uit folders, concept teksten en content van de oude website worden geanalyseerd en grof gesorteerd. Het is belangrijk dat de structuur van de oude website niet zomaar wordt overgenomen, het kan namelijk goed zijn dat de structuur van de oude website er mede voor zorgde dat de website nu niet meer voldoet. De site view wordt door een tweetal factoren bepaald: de sitemap (indeling van de pagina’s, de websitestructuur) en de naamgeving van pagina’s.

| Meer

User view bepalen

Bij de user view wordt de site vanuit de bezoeker bekeken. Alles omtrent het ontwikkelen van de website moet natuurlijk met de bezoeker in het achterhoofd gedaan worden, maar dit is niet altijd even makkelijk. Door een aantal zaken te omschrijven wordt het kijken vanuit de bezoeker makkelijker gemaakt en zal de website beter aan zijn doel voldoen. Als eerste worden user scenario’s geschreven. Hierin wordt een situatie omschreven waarin iemand uit de doelgroep naar de website gaat om iets op te zoeken of iets te bestellen.

| Meer

Project opstarten

Hoe een project opgestart zal worden is afhankelijk van de werkmethode in een bedrijf. Belangrijk is dat in ieder geval bepaald wordt waar welke informatie omtrent een project opgeslagen wordt. Denk hierbij aan projectbestanden, urenregistratie en projectstatus. In veel gevallen zal voor de projectbestanden een centrale plaats op een server worden aangewezen en wordt er een project aangemaakt in een administratiepakket om de urenregistratie bij te houden. Daarnaast dient er een ontwikkelomgeving ingericht te worden waar de website straks ontwikkeld kan worden.

| Meer

Verzamelen basisinformatie

Voor de opdrachtnemer begint het traject bij de initiële aanvraag van de klant, of de aanbieding voor het ontwikkelen van een website. Om te kunnen bepalen of de webbouwer de aanvraag aankan, dient er eerst globale informatie verzameld te worden over de klant en de aanvraag. Hiervoor kan een inleidend gesprek dienen waarin algemene informatie vergaard wordt. Voordat het gesprek plaatsvindt kan de accountmanager eerst zelf kort onderzoek uitvoeren door reeds beschikbare informatie te raadplegen.

| Meer

Hoe kan dat het beste bereikt worden?

Een doel kun je het beste bereiken door de tussenstappen (processen) die erbij horen in de goede volgorde uit te voeren. Bij de bouw van een huis bijvoorbeeld is het verstandig eerst te bedenken waar je naar buiten zou willen kijken voordat je de ramen gaat plaatsen. Zo is ook bij de bouw van een website belangrijk dat je eerst gaat kijken wat je wilt bereiken voordat je de site vorm gaat geven. Er zijn veel mensen die reeds aandacht besteedt hebben aan de workflow voor het (her)ontwikkelen van een website.

| Meer
Syndicate content