Entertainment

Website testen

Nadat een website gebouwd is, en voor hij online zou mogen, moet deze getest worden op volledigheid, bugs, accessibility en usability.

De volledigheid wordt getest aan de hand van de vereisten en de content. Staat alle content op de website? Is alle benodigde verborgen content (alt’s, titels, meta tags) toegevoegd? En alle pagina’s? Daarnaast wordt de lijst van vereisten doorgelopen of alle vereisten zijn verwerkt.

| Meer

Website bouwen

Met de stap ‘website bouwen’ wordt vanuit de templates de volledige website gebouwd. De substappen in deze stap zijn sterk afhankelijk van de complexiteit van de website en de vereisten van de website. Ik zal hier twee verschillende manieren uitleggen, namelijk het bouwen van een website in puur html en het bouwen van een website met cms.

| Meer

Website templates bouwen

Na het grafisch ontwerp en het controleren van de planning wordt het ontwerp opgeknipt en omgevormd naar html. Bij het opknippen van het ontwerp wordt de vlakverdeling bepaald en worden de grafische elementen opgeslagen als webafbeeldingen. Hierbij is het belangrijk dat gekeken wordt of de website niet te zwaar wordt om in te laden. Hiervoor wordt teruggekeken naar de vereisten voor de website. Is de site te groot? Dan moeten de afbeeldingen opnieuw geoptimaliseerd worden, of moeten er concessies in het ontwerp gedaan worden.

| Meer

Planning bijstellen

Voordat begonnen wordt aan het ontwikkelen van de website dient de planning en de projectgrootte gecontroleerd te worden. Grafisch ontwerp kan namelijk een tijdrovend proces zijn waarbij extra ontwikkelaspecten blootgelegd zijn. Er wordt nog eens bekeken of het ontwikkelteam de benodigde capaciteiten bevat en de website binnen de gestelde planning ontwikkeld kan worden.

| Meer

Realiseren

Veel wegen leiden naar Rome, dat is ook bij het ontwikkelen van een website. Er zijn veel manieren om met html op het eerste gezicht hetzelfde resultaat te krijgen. Toch zijn er verschillen tussen de manieren en zijn er richtlijnen ontwikkeld om een betere kwaliteit en toegankelijkheid te creëren. Hieronder een aantal verschillende aspecten met betrekking tot het ontwikkelen in html.

| Meer

Realisatie voorbereiden

Om de realisatie te stroomlijnen is het belangrijk de ontwerpfase netjes af te ronden. Tijdens (de iteraties van) het ontwerpproces zijn er in het bronbestand waarschijnlijk veel lagen ontstaan en wellicht staan er overbodige lagen/elementen in het bestand en heten lagen nog ‘Kopie 5 van Laag 17’ en dergelijke. Voor de ontwikkelaar (in verhouding tot de ontwerper) kost het veel tijd om dit op te schonen om de benodigde elementen te selecteren en eruit te knippen.

| Meer

Grafisch ontwerp testen

Na het maken en presenteren van het eerste grafisch ontwerp is het tijd om de gebruikers erbij te halen. Het ontwerp kan getest worden met usability tests. Het best kan getest worden met mensen uit de doelgroep. Wanneer dit niet mogelijk is, kan ook getest worden met collega’s en kennissen, alhoewel dit minder goede resultaten levert.

| Meer

Grafisch ontwerp maken

De eerder gemaakte schetsen worden in deze stap volledig uitgewerkt naar het eerste grafisch ontwerp. Bij het maken van beslissingen voor het grafisch ontwerp dient de gebruiker in het achterhoofd gehouden te worden (user centered design) zodat de gebruiker gemakkelijker door de website kan gaan en de website beter aan de doelstellingen kan voldoen.

| Meer

Brainstormen

Voordat een grafisch ontwerp gemaakt kan worden zal de ontwerper zich eerst moeten kunnen inleven in de opdracht, het vakgebied van de opdrachtgever en zijn doelgroep. Hiervoor wordt de informatie uit het IPP gebruikt, aangevuld met het bezoeken van een aantal sites uit het vakgebied. Wanneer een ruimer budget beschikbaar is zouden ook tijdschriften gekocht kunnen worden die ook door de doelgroep gekocht worden om een nog beter beeld te krijgen van de leefwijze van de doelgroep.

| Meer
Syndicate content