Entertainment

Page view bepalen

Bij de page view wordt een tweetal zaken behandeld: navigatie en wireframes. Bij het bepalen van de site view is de basis gelegd voor de navigatie, namelijk de sitemap. In deze stap wordt bepaald wat voor navigatie benodigd is om gebruikers gemakkelijk naar de informatie te leiden. Denk hierbij aan hoofd- en submenu’s, zoekfunctie, tabbladen etcetera.

Na het bepalen van de navigatiemogelijkheden wordt het wireframe gemaakt. Dit lijkt soms overbodig, maar voor vormgeving is dit een ontzettend handig hulpmiddel aangezien ze dan meteen zien wat ze vorm moeten gaan geven.

| Meer

Site view bepalen

Alle verzamelde informatie (inclusief eventuele aanvullende informatie) uit folders, concept teksten en content van de oude website worden geanalyseerd en grof gesorteerd. Het is belangrijk dat de structuur van de oude website niet zomaar wordt overgenomen, het kan namelijk goed zijn dat de structuur van de oude website er mede voor zorgde dat de website nu niet meer voldoet. De site view wordt door een tweetal factoren bepaald: de sitemap (indeling van de pagina’s, de websitestructuur) en de naamgeving van pagina’s.

| Meer

User view bepalen

Bij de user view wordt de site vanuit de bezoeker bekeken. Alles omtrent het ontwikkelen van de website moet natuurlijk met de bezoeker in het achterhoofd gedaan worden, maar dit is niet altijd even makkelijk. Door een aantal zaken te omschrijven wordt het kijken vanuit de bezoeker makkelijker gemaakt en zal de website beter aan zijn doel voldoen. Als eerste worden user scenario’s geschreven. Hierin wordt een situatie omschreven waarin iemand uit de doelgroep naar de website gaat om iets op te zoeken of iets te bestellen.

| Meer

Project opstarten

Hoe een project opgestart zal worden is afhankelijk van de werkmethode in een bedrijf. Belangrijk is dat in ieder geval bepaald wordt waar welke informatie omtrent een project opgeslagen wordt. Denk hierbij aan projectbestanden, urenregistratie en projectstatus. In veel gevallen zal voor de projectbestanden een centrale plaats op een server worden aangewezen en wordt er een project aangemaakt in een administratiepakket om de urenregistratie bij te houden. Daarnaast dient er een ontwikkelomgeving ingericht te worden waar de website straks ontwikkeld kan worden.

| Meer
Syndicate content