Doelstellingen

Misschien wel het belangrijkste aspect wanneer je wilt kijken naar wat een website kan betekenen, is welke doelstellingen bereikt moeten worden met de marketingcampagne. Nu is het onbegonnen werk om alle doelstellingen hier uit te leggen, maar ik zal wel de hoofdgroepen benoemen en uitleggen.

Om naderhand vast te kunnen stellen of de gestelde doelstellingen behaald zijn, is het belangrijk  de doelstelling meetbaar te houden. Een goede methode om de doelstelling meetbaar te maken, is het bekende SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Daarnaast is het belangrijk niet de gewenste oplossing te formuleren, maar het gewenste resultaat. Meer over doelstellingen in relatie tot een website komt in het volgende deel bij het internet project plan aan bod..

Verleiden tot contact

Een doel van een campagne kan het verleiden tot contact zijn. Na dit contact kunnen vertegenwoordigers of verkopers het verkoopproces verder behandelen. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken kunnen hier het best meerdere media worden ingezet. De website kan dan gebruikt worden om de uiteindelijke contactinformatie te verzamelen. Daarnaast kunnen mensen die op de website terechtkomen actief verleidt worden om hun gegevens achter te laten of contact op te nemen.

Direct verkopen

Direct verkopen wordt meestal middels een webshop gedaan. Klanten kunnen hier het gehele proces doorlopen. Andere media kunnen dan naast de website ingezet worden om mensen naar de website te lokken.

Klanten terugwinnen

Een website op zichzelf kan niet actief gebruikt worden om klanten terug te winnen, maar kan wel bijdragen in dit proces. De klant kan verleidt worden via bijvoorbeeld een ‘direct mailing’, om daarna eventueel via de website verdere acties te ondernemen.

Klanten vasthouden

Huidige klanten kunnen via (e-)mailings geïnformeerd worden over aanbiedingen of nieuwe diensten. Op de website zouden ze hierover extra informatie kunnen opzoeken. Daarnaast kunnen op een website tools worden aangeboden om bepaalde taken of communicatie met het bedrijf gemakkelijker te maken.

Informatie bieden

Informatie kan op velerlei manieren aangeboden worden. Het is afhankelijk van de hoeveelheid, actualiteit en doelgroep welke media hiervoor het best gebruikt kunnen worden. In veel gevallen kunnen in diverse media teasers (zie woordenlijst) geplaatst worden om vervolgens op de website meer informatie aan te bieden. Andersom kan het ook: op de website een teaser aanbieden om vervolgens in een brochure uitgebreide informatie te geven.

Kennis overdragen

Op scholen en universiteiten wordt kennis veelal via lessen (spraak, presentaties) en lesmaterialen (boeken, sheets, etcetera) overgebracht. Via een website kan dit aangevuld worden met extra informatie (teksten, afbeeldingen, geluid, video). Daarnaast kunnen via een website e-learning of tutorials aangeboden worden.

Houding van doelgroep beïnvloeden

Via alle media is de doelgroep te beïnvloeden. Een website kan alle media hierop aanvullen door een combinatie te maken. Op een website kan namelijk meer gecommuniceerd worden dan in de meeste andere media. Er kan bijvoorbeeld een link gelegd worden tussen een advertentie in de krant en het spotje op de radio of televisie. Door interactieve elementen toe te passen kan de betrokkenheid van de klant vergroot worden.

Tot actie aanzetten

Net als bij het beïnvloeden van de houding is het mogelijk om in alle media tot actie aan te zetten. Veel acties kunnen echter niet via de meeste media uitgevoerd worden: voor de veelgebruikte actie ‘contact opnemen’ kan in de krant een telefoonnummer, e-mailadres of websiteadres geplaatst worden, maar je hebt dan altijd nog een telefoon of computer nodig om de actie uit te kunnen voeren. Bij een website kan direct een formulier ingevuld worden waardoor de actie wel direct uitgevoerd kan worden. Een website kan hier ook aanvullen op andere media, waarbij er in andere media verwezen wordt naar de website. Bij acties waar geen informatie verstuurd hoeft te worden kunnen andere media natuurlijk ook optimaal ingezet worden.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/105
| Meer