Mediakenmerken

Elk medium heeft zijn eigen kenmerken, waarmee voor specifieke boodschappen bepaald kan worden of het medium geschikt is. Het belangrijkste is natuurlijk dat duidelijk is welk doel bereikt moet worden met de boodschap. Samen met de onderstaande kenmerken kan dan bepaald worden of het medium geschikt is om de boodschap op die wijze te brengen.

De genoemde kenmerken zullen een aantal algemene kenmerken zijn. De kenmerken zijn geselecteerd uit diverse theorieën over mediakeuzes en hun doelgerichtheid. Uiteraard zijn er veel meer aspecten die de keuze beïnvloeden, maar die vallen buiten mijn afstudeeronderzoek.

Attitude

Door de grote hoeveelheid reclame staan we niet voor alle reclame positief open, dit is de attitude of houding ten opzichte van de (reclame)boodschap. Deze kan van zeer positief tot zeer negatief zijn en is afhankelijk van het type media, maar ook de kwaliteit van het medium (een advertentie in een gratis advertentiemagazine wordt minder gewaardeerd dan een advertentie in een kwalitatief hoogwaardig magazine).

Een website heeft over het algemeen een positieve attitude. In veel gevallen wordt ervoor gekozen om naar de website te kijken en heeft de afnemer dus een positieve instelling op hetgeen hij ziet. Advertenties in andere media hebben een minder positieve attitude aangezien de afnemer in veel gevallen er niet actief voor kiest om de advertentie te zien te krijgen.

Aandacht

Wanneer we een boek doorbladeren, hebben we volledig aandacht voor de boodschap van het boek. Als we de krant doorbladeren wordt de aandacht verdeeld over de advertenties en redactionele artikelen. We zullen dus meer onthouden van de boodschap uit het boek dan een willekeurige (reclame)boodschap uit de krant doordat we op dat moment meer aandacht voor de specifieke boodschap hebben.

De afnemer heeft in eerste instantie alle aandacht voor de website, maar dit hoeft niet lang te duren. Zoals gezegd kiest de afnemer er in veel gevallen voor om de website te bekijken en zal hiervoor dan alle aandacht hebben. Op een website kan echter veel informatie tegelijk aangeboden worden, dus kan het zijn dat de aandacht niet naar de belangrijkste informatie uitgaat. Daarnaast ligt het surftempo tegenwoordig erg hoog waardoor de aandacht snel af kan nemen. Bij radio en tv zal alle aandacht naar de boodschap gaan (ervan uitgaande dat actief gekeken/geluisterd wordt), maar bij advertenties (in kranten, tijdschriften en op internet) kan de aandacht gemakkelijk afgeleid worden door andere boodschappen op de pagina en zal de aandacht minder gericht zijn.

Symboolverscheidenheid

Symboolverscheidenheid is het aantal manieren waarop informatie kan worden gecommuniceerd. Over het algemeen geldt dat meerdere manieren tegelijk de informatie beter over kan brengen. Voorbeelden van verschillende manieren: tekst, spraak, beeld, lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, intonatie en beweging.

Waar internet een aantal jaren geleden nog voornamelijk tekst en stilstaand beeld over kon brengen zijn er tegenwoordig ook veel mogelijkheden om video/animatie en geluid toe te voegen. In symboolverscheidenheid is een website de absolute topper. De mogelijkheden van alle andere media worden bij elkaar opgeteld op een website. Dit wil niet zeggen dat alle soorten boodschappen optimaal gebracht kunnen worden op internet. Een grote lap tekst kan nog altijd makkelijker gelezen worden vanaf papier dan vanaf het beeldscherm.

Feedbackmogelijkheden

De mogelijkheden tot tweerichtingscommunicatie of om te reageren op de boodschap zijn de feedbackmogelijkheden. Er zijn globaal 4 mogelijkheden tot feedback: in persoon, telefoon, schriftelijk of digitaal.
Een website biedt een laagdrempelig en snelle manier om feedback te geven op een boodschap. Via een website (als ook via andere media) kunnen ook andere manieren gecommuniceerd worden om feedback te geven. Daarnaast kan in andere media verwezen worden naar de website om feedback te kunnen geven.

Houdbaarheid

De tijdsduur dat de informatie beschikbaar is of kan zijn valt onder de noemer houdbaarheid. Een dagblad ligt vaak de volgende dag alweer bij het oud papier, waar een website maanden soms jaren beschikbaar blijft.
De houdbaarheid van een dagblad is meestal 1 à 2 dagen, daarna ligt hij bij het oud papier. Een tijdschrift daarentegen wordt langer bewaard en de informatie daarin is dus ook langer beschikbaar. Aan de andere kant is de informatie in een tijdschrift niet altijd even actueel waar een dagblad juist weer heel actueel is. Op een website kunnen beide aspecten gecombineerd worden, actuele informatie die lang beschikbaar is. Zo snel informatie wijzigt kan deze aangepast worden, en net zo lang bewaart worden als dat het relevant blijft.

Bereik

Het bereik is de hoeveelheid mensen die je met een boodschap bereikt.
Wanneer een boodschap veel mensen in korte tijd moet bereiken, kunnen beter andere media ingezet worden dan een website. Waar de actieve keuze om een website te bekijken bij andere kenmerken juist als voordeel werkte, is dat in dit geval een nadeel. Eén van de weinige manieren waarop toch een groot bereik behaalt kan worden met een website is met een virale campagne. Dit is echter niet altijd toepasbaar. Een website kan echter in de loop van tijd wel steeds meer mensen bereiken (zonder extra kosten), mits gecombineerd met vermeldingen in zoekmachines en links vanaf andere websites. Daarnaast kunnen (reclame)boodschappen in andere media gebruikt worden om mensen naar de website te verwijzen en het bereik van de website te vergroten.

Herhalingsmogelijkheid / frequentie

De mogelijkheden om de boodschap te herhalen zijn de herhalingsmogelijkheden en de snelheid waarmee dat kan is de frequentie. Bij het herhaaldelijk zien van een bepaalde boodschap wordt deze beter onthouden. Door de boodschap op meerdere manieren binnen te krijgen wordt deze nog beter onthouden.

Wederom staat hier de keuze om zelf de website te bezoeken de kracht van dit kenmerk in de weg. Een dagblad zal dagelijks weer doorgebladerd worden, waardoor de boodschap dagelijks weer gezien kan worden. Een website kan wel aanvullen in deze herhaling. Door de boodschap die in andere uitingen naar voren komt te herhalen komt dit kenmerk wel terug, maar de afnemer moet hier dan wel voor kiezen.

Onthoudbaarheid

De onthoudbaarheid is de mate waarin de ontvanger naderhand de boodschap nog weet.
Een opvallende, leuke en apart vormgegeven boodschap wordt beter onthouden dan eentje die wegvalt in de rest. Daarnaast wordt een boodschap beter onthouden wanneer de afnemer er actief mee aan de slag gaat. Op een website kan de afnemer geactiveerd worden om acties uit te voeren zodat deze het product of dienst beter onthoudt.

Informatieaspect

Bij het informatieaspect wordt gekeken naar de hoeveelheid informatie die overgebracht kan worden. Meer informatie wil niet altijd zeggen beter, soms is een korte boodschap (met hoge impact) beter dan een lange boodschap (met kleinere impact).

Advertenties in diverse media hebben een kostenverhogend effect naarmate ze groter of langer worden. Om die reden zal er meestal gekozen worden voor een kortere boodschap. Een brochure of website kan gemakkelijker een grotere boodschap bevatten, waarbij het bij een website met relatief lage kosten uitgebreid kan worden.

Budget

Het budget is een belangrijke maatstaf. Kleine bedrijven zullen geen geld hebben voor een spotje op tv, aan de andere kant kan bij een multinational tv wellicht meer opbrengen dan een zeer grote hoeveelheid advertenties in de krant.

Bij alle mediatypen geldt: des te groter het budget, des te meer er bereikt kan worden. Bij televisie en radio is er echter wel een hogere drempel dan bij een advertentie in de lokale krant. Een website kan reeds met een klein budget gerealiseerd worden en is gemakkelijk uit te breiden naarmate het budget groeit.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/107
| Meer