Hoe kan dat het beste bereikt worden?

Een doel kun je het beste bereiken door de tussenstappen (processen) die erbij horen in de goede volgorde uit te voeren. Bij de bouw van een huis bijvoorbeeld is het verstandig eerst te bedenken waar je naar buiten zou willen kijken voordat je de ramen gaat plaatsen. Zo is ook bij de bouw van een website belangrijk dat je eerst gaat kijken wat je wilt bereiken voordat je de site vorm gaat geven. Er zijn veel mensen die reeds aandacht besteedt hebben aan de workflow voor het (her)ontwikkelen van een website. Op deze website zijn beschrijvingen van diverse workflows samengevoegd en toegespitst op de kleinere websites, zoals aan te geven is met behulp van de vragen. Elke hoofdstap (zie de links hieronder) bestaat uit diverse substappen waar bij iedere afzonderlijke stap weer diverse elementen zijn waar op gelet moet worden bij de uitvoering van de desbetreffende stap. De genoemde hoofdstappen worden hierna uitgewerkt in substappen. Daarbij wordt uitgelegd op welke elementen gelet moet worden om de te ontwikkelen website optimaal tot zijn recht te laten komen.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/1
| Meer