Brainstormen

Voordat een grafisch ontwerp gemaakt kan worden zal de ontwerper zich eerst moeten kunnen inleven in de opdracht, het vakgebied van de opdrachtgever en zijn doelgroep. Hiervoor wordt de informatie uit het IPP gebruikt, aangevuld met het bezoeken van een aantal sites uit het vakgebied. Wanneer een ruimer budget beschikbaar is zouden ook tijdschriften gekocht kunnen worden die ook door de doelgroep gekocht worden om een nog beter beeld te krijgen van de leefwijze van de doelgroep.

Nadat een globaal beeld gekregen is van de opdracht en het werkveld wordt de reeds vastgestelde huisstijl geanalyseerd. Deze worden gebruikt om de algemene stijl te bepalen zodat gezorgd kan worden voor een consistente uitstraling van het bedrijf.

Na de eerste oriëntatie wordt meer toegespitst op het project en wordt een brainstorm voor het project gehouden. Hoe dit verloopt is sterk afhankelijk van de vormgever en er is niet echt een goed of fout. Sommige maken schetsen op papier, anderen beginnen direct digitaal.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/16
| Meer