Grafisch ontwerp maken

De eerder gemaakte schetsen worden in deze stap volledig uitgewerkt naar het eerste grafisch ontwerp. Bij het maken van beslissingen voor het grafisch ontwerp dient de gebruiker in het achterhoofd gehouden te worden (user centered design) zodat de gebruiker gemakkelijker door de website kan gaan en de website beter aan de doelstellingen kan voldoen.

Over het algemeen wordt in een grafisch programma (bijvoorbeeld Photoshop) een template gebruikt waarin een browserscherm aanwezig is. Binnen dit scherm wordt eerst het logo geplaatst en eventueel een aantal aanvullende huisstijlelementen. Hierna worden de navigatie, content en aanvullende items geplaatst en gepositioneerd op de pagina (zoals bepaald in het wireframe). Nadat de basiselementen op de pagina aanwezig zijn wordt de vormgeving verder uitgewerkt om nadruk te leggen op de juiste elementen. Voor alle websites gelden een aantal algemene basisprincipes voor het ontwerp, welke je hieronder aantreft.

Internet is geen print

Veel regels die toegepast worden bij het ontwerpen voor printmedia werken niet bij het ontwerpen voor websites. Zo kan bij printmedia alle huisstijlkenmerken gemakkelijk toegepast worden (zoals lettertypes, kleur en vorm). Bij het internet moet een compromis gesloten worden met betrekking tot kleur, lettertypes, vorm en interface elementen. Zo moet er bijvoorbeeld op elke pagina ruimte gereserveerd worden voor navigatie. Daarnaast heeft papier een vast formaat, hier kun je naar ontwerpen. Een website daarentegen kan op verschillende schermgroottes bekeken worden en de inhoud kan een variabele lengte hebben waardoor je een flexibeler ontwerp moet opstellen om op meerdere schermgroottes en met een variabele inhoudlengte een net ontwerp te krijgen (en bijvoorbeeld niet driekwart van de pagina wit te laten en het verloopje reeds halverwege laten stoppen of veel te lang laten doorgaan).

Less is more

Het oog wil ook wat, maar het moet de duidelijkheid van de boodschap niet in de weg staan. “80% van de bezoekers verlaat binnen 6 seconden een website” (bron: netresult.be) Internet is een veel sneller communicatiemiddel dan print. Waar mensen vaak rustig de tijd nemen om een folder even te bekijken, moet bij een website binnen een flits helder zijn waar het over gaat omdat anders een andere website wordt opgezocht.

Visuele oplossing

“Het ontwerp van een site is de vertaling van de doelstelling in een visuele oplossing. Bij de beoordeling van een ontwerp gaat het niet zozeer om ‘mooi of lelijk’, maar om de mate waarin het ontwerp aan de doelstelling heeft voldaan.” (bron: webrichtlijnen.nl)

Richt op bezoekers

Algemene vragen die (wanneer er rekening mee gehouden wordt bij het nemen van ontwerpbeslissingen) bijdragen aan een op bezoekers gerichte website:

  • Wie zijn de bezoekers van de website?
  • Wat zijn de doelen van de bezoekers?
  • Wat is het ervaringsniveau van bezoekers met de website, en soortgelijke websites?
  • Welke functies moet de website bezoekers bieden?
  • Wat voor informatie hebben de bezoekers nodig, in welke vorm moet deze informatie gegeven worden?
  • Hoe verwachten bezoekers dat de website zal werken?
  • Hoe kan het ontwerp cognitieve processen als leren en onthouden voor bezoekers vergemakkelijken?
  • Beter goed gejat dan slecht verzonnen.

Grafisch ontwerpen is meer dan bij de andere stappen iets waar ook een stukje gevoel bij komt kijken, namelijk het gevoel voor ontwerp. Echter met bovengenoemde aandachtspunten moet een goed ontwerp gemaakt kunnen worden. Het eerste ontwerp moet gepresenteerd worden aan de klant met behulp van een prototype. Na goedkeuring kunnen de resterende designs gemaakt worden door de overbodige elementen te vervangen voor nieuwe elementen.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/17
| Meer