Lettertype kiezen

Een belangrijk onderdeel van de huisstijl zijn de gebruikte lettertypen. Op internet zijn hier helaas lang niet zoveel mogelijkheden als in print. Inmiddels zijn de mogelijkheden wel een stuk beter dan vroeger, maar nog steeds gelden er flinke beperkingen op internet met betrekking tot lettertypen. Voor het grootste deel van de content zal een internetlettertype (zie kader) gebruikt moeten worden. Voor koppen is het tegenwoordig mogelijk om ook andere lettertypen te gebruiken, maar deze mogen dan niet te ingewikkeld worden, gezien de grootte van de lettertypen. Daarnaast levert het gebruik van andere lettertypen meer tijd voor de ontwikkeling op, dus vraag even na of hier tijd voor is.

Internet lettertypen

Op internet kun je niet willekeurig een lettertype gebruiken, wanneer je wil dat de website er bij de meeste gebruikers hetzelfde uitziet zul je je moeten beperken tot een kleine lijst lettertypes die op de meeste computers beschikbaar is:

  • Georgia
  • Times New Roman
  • Arial (Black, Narrow)
  • Impact
  • Tahoma
  • Trebuchet MS
  • Verdana
  • Comic Sans MS
  • Andale Mono
  • Courier New

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/120
| Meer