Page view bepalen

Bij de page view wordt een tweetal zaken behandeld: navigatie en wireframes. Bij het bepalen van de site view is de basis gelegd voor de navigatie, namelijk de sitemap. In deze stap wordt bepaald wat voor navigatie benodigd is om gebruikers gemakkelijk naar de informatie te leiden. Denk hierbij aan hoofd- en submenu’s, zoekfunctie, tabbladen etcetera.

Na het bepalen van de navigatiemogelijkheden wordt het wireframe gemaakt. Dit lijkt soms overbodig, maar voor vormgeving is dit een ontzettend handig hulpmiddel aangezien ze dan meteen zien wat ze vorm moeten gaan geven.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/13
| Meer