Site view bepalen

Alle verzamelde informatie (inclusief eventuele aanvullende informatie) uit folders, concept teksten en content van de oude website worden geanalyseerd en grof gesorteerd. Het is belangrijk dat de structuur van de oude website niet zomaar wordt overgenomen, het kan namelijk goed zijn dat de structuur van de oude website er mede voor zorgde dat de website nu niet meer voldoet. De site view wordt door een tweetal factoren bepaald: de sitemap (indeling van de pagina’s, de websitestructuur) en de naamgeving van pagina’s.

Bij het samenstellen van de sitemap wordt een aantal stappen ondergaan. Bij een redesign wordt de huidige indeling geanalyseerd, verbeterd en de nieuwe pagina’s worden toegevoegd. Bij een nieuwe site wordt de aangeleverde content geanalyseerd, gegroepeerd en verder gestructureerd. Dit proces ondergaat drie stappen: hoofdpagina’s bepalen (of secties, categorieën), subpagina’s bepalen, evenwicht aanbrengen (pagina’s verdelen). De informatie kan in eerste instantie in een meervoudige lijst uitgewerkt worden, waarna er een visuele sitemap van gemaakt wordt.

Na het bepalen van de sitemap kan de naamgeving vastgesteld worden. Hier zijn veel manieren goed om te gebruiken, het belangrijkste is dat de naamgeving consistent gebruikt wordt. Hier worden 2 soorten naamgeving onderscheidden: paginatitels en url’s. Belangrijkste eikpunt is dat de titels en url’s duidelijk leesbaar en voorspelbaar moeten zijn.

Extra aandachtspunten en meer informatie over het maken van sitemaps en het bepalen van de naamgeving staan in bijlage 4 (blz. 92).

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/12
| Meer