Sitemap bepalen met opsommingslijst

Stap 1: Hoofdpagina’s bepalen

Bepaal de categorieën of secties voor de website. Dit zijn de pagina’s die meestal in het hoofdmenu van de site komen. Neem hier ook de homepage in op.

Stap 2: Subpagina’s bepalen

Na het topniveau worden de onderwerpen toegevoegd die onder elk van de secties vallen. Eventueel kan een derde niveau opgenomen worden, maar liever niet meer in verband met de ‘3-klik-regel’ (een algemene usability regel die betekent dat alle pagina’s binnen drie klikken bereikbaar zouden moeten zijn).

Stap 3: Evenwicht aanbrengen

Nadat de initiële indeling opgesteld is, is het verstandig deze nog eens na te kijken en wellicht beter te verdelen. Een goede vuistregel tussen de verhouding hoofdpagina’s en subpagina’s is door ongeveer evenveel hoofdpagina’s te nemen als het gemiddeld aantal subpagina’s in de categorieën. Daarnaast is het verstandig om minimaal 4 hoofdpagina’s aan te houden en maximaal 10.

De sitemap kan in eerste instantie in een meervoudige lijst tekstueel uitgewerkt worden. Nadat de structuur tekstueel is vastgelegd kan deze met bijvoorbeeld OmniGraffle (Macintosh), Visio (Windows) of Bubbl.us (web) omgezet worden naar een visuele sitemap. De visuele sitemap zorgt ervoor dat er in één oogopslag gezien kan worden hoe de website in elkaar zit.

Met behulp van de gebruikerstaken en de scenario’s kunnen gebruikerspaden uitgestippeld worden op de sitemap. Hiermee kan gecontroleerd worden of de sitemap alle items bevat en een goed evenwicht heeft. Denk hierbij ook aan de ‘3-klik-regel’.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/100
| Meer