Meten = weten

Webstatistieken kunnen eenvoudig gebruikt worden om informatie over de werking van een website te verkrijgen. Vaak worden statistieken echter alleen gebruikt om te kijken hoeveel bezoekers er op de website komen en dat is jammer.

Rapporteren en analyseren

Voor bijna alle websites worden statistieken gemeten. Meestal worden deze statistieken gebruikt om te kijken hoeveel pagina’s bekeken zijn en hoeveel bezoekers er geweest zijn. Het gaat hierbij dan om rapporteren. Bij rapporteren weet je wat je gaat krijgen, namelijk aantallen bezoekers en pageviews. Analyseren gaat een stapje verder. Bij analyseren gaat het om ontdekken en het verkrijgen van extra inzichten. De officiële definitie van de Web Analytics Association (WAA) vat dit mooi samen: “Web Analytics is the measurement, collector, analyses and reporting of Interne data for the proces of understanding and optimizing Web usage.”

Werkwijze

Door een aantal stappen te volgen kan reeds op eenvoudige wijze resultaten behaald worden bij het analyseren van de statistieken.

Stap 1: Stel het specifieke doel van je website vast

De belangrijkste meetwaarde is of je doel behaald is. Stel dan ook een meetbare doelstelling op. Wanneer je geen specifiek doel van je website kunt of wilt hebben, dan kun je een specifiek meetbaar deelgebied vaststellen om te kijken of designveranderingen nut hebben.

Stap 2: Kies één rapportagesysteem

Tegenwoordig zijn er veel manieren om gegevens over het bezoek van de website te meten zoals bijvoorbeeld met Google Analytics. Kies voor één systeem om te rapporteren zodat je eenduidige gegevens krijgt.

Stap 3: Stel compacte rapportages samen

In de statistieken zijn veel gegevens beschikbaar. Beperk je tot een kleine hoeveelheid gegevens die snel bijdrage leveren bij het bepalen of de doelstellingen behaald zijn, en belangrijker, waarom niet.

Stap 4: Analyse, aanbeveling, actie

Eerst worden de gegevens geanalyseerd. Wat kan afgeleid worden uit het rapport? Zijn er opvallende trends? Zijn er zaken die verbeterd kunnen worden? Wanneer opvallende trends waargenomen zijn kan gekeken worden hoe deze verbeterd kunnen worden.
De knelpunten moeten vervolgens opgelost worden om de conversie te kunnen verhogen.

Stap 5: Waardeer je successen

Het is natuurlijk geweldig om je site succesvoller te zien worden. Je bouwt met elke stap iets meer kennis op van de doelgroep en je bewijst het nut van de statistieken. Om later ook nog iets te kunnen met de gegevens, moet een klein logboek (zie voorbeelden aan de rechterkant) bijgehouden worden met de succesfactoren en een aantal basisgegevens. Daarnaast zouden er algemene conclusies uit gehaald kunnen worden die opgenomen worden bij de ontwikkeling van nieuwe websites.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/134
| Meer