Vragen over nieuwe website stellen

Om de juiste informatie te krijgen om het project goed te maken dienen er diverse vragen aan de klant gesteld te worden. Het best kan dit geformuleerd worden in een vragenlijst die de klant zelf in kan vullen.

Hieronder een set vragen die toegespitst zijn voor het ontwikkelen van een nieuwe website:

Algemene informatie over het bedrijf

 • Welke producten en/of diensten levert het bedrijf?
 • In welk marktsegment bevindt het bedrijf zich?
 • Wordt er geleverd aan bedrijven en/of particulieren?
 • Is het bedrijf aan een bepaalde regio verbonden?
 • Bestaat het bedrijf uit meerdere vestigingen? En zo ja, hoeveel, waar?
 • Wordt het bedrijf fysiek door klanten bezocht?
 • Wat zijn de primaire doelstellingen van het bedrijf?
 • Wil het bedrijf de komende jaren groeien of veranderen? Heeft het specifieke ambities?
 • Hoe ziet de globale organisatie(structuur) van het bedrijf eruit?
 • Wat is de beslissingsbevoegdheid van de contactpersoon over de website?

Algemene informatie over de huidige website

 • Wat is de aanleiding voor de nieuwe website? (bijvoorbeeld nieuwe bedrijf, uitbreiding op services, andere doelgroep)
 • Welk domein zal gebruikt gaan worden? En is deze geregistreerd?
 • Worden extra domeinen ingezet? En zijn deze geregistreerd?
 • Hebben jullie reeds hosting aangevraagd? En zo ja, waar is de hosting ondergebracht? En welk pakket hebben jullie?
 • Wanneer wilt u dat de website online gaat?
 • Is er reeds een bepaald budget vastgesteld voor de website?

Doel en doelgroep

 • Wat wilt u met de website bereiken? (bijvoorbeeld nieuwe klanten aantrekken, producten verkopen, imago versterken, bepaalde omzet halen)
 • Wat is de specifieke doelstelling van de website, wanneer is de website een succes? (bijvoorbeeld per maand 10 leads genereren)
 • Wilt u met de website bestaande en/of nieuwe klanten bereiken/informeren?
 • Wie zou een typische site-bezoeker zijn? (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, kennis, beroep, hobby’s etcetera)
 • Zijn er andere groepen site-bezoekers?
 • Wat is de primaire ‘actie’ die de site-bezoeker moet uitvoeren? (bijvoorbeeld iets kopen, lid worden, formulier invullen, informatie zoeken)
 • Wat zijn de secundaire acties?
 • Wat zijn de belangrijkste redenen waarom jullie doelgroep voor jullie bedrijf kiest? (bijvoorbeeld prijs, service, kwaliteit)

Beeldvorming / look and feel

 • Noem een aantal termen/woorden die van toepassing moeten/kunnen zijn op de toekomstige website. (over uitstraling: futuristisch, klassiek, modern en over functionaliteit: webshop, fotoalbums en nieuws)
 • Welk gevoel moeten bezoekers krijgen bij het bezoek van de website? (bijvoorbeeld vriendelijk, corporate, vrolijk, futuristich, innovatief)
 • Wordt dit gevoel / imago offline reeds uitgedragen? Hoe?
 • Is er een bestaande huisstijl? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking daarvan? Welk bureau heeft de bestaande huisstijl tot stand gebracht?
 • Moet de vormgeving van de website gebaseerd zijn op de bestaande huisstijl of mag de site een nieuwe stijl krijgen?
 • Hoe onderscheid dit bedrijf zich van de concurrentie? Hebben jullie dezelfde doelgroep als de concurrentie? Links van concurrentie.
 • Welke websites spreken jullie aan? Geef per website een korte uitleg?

Inhoud en interactie

 • Welke informatie moet de site gaan bieden?
 • Welke informatie moeten bezoekers kunnen aanvragen via de site?
 • Welke producten kunnen bezoekers via de site bestellen?
 • Heeft u regelmatig iets nieuws te melden? Om wat voor soort nieuws gaat het? En met welke regelmaat?
 • Moet de bezoeker kunnen zoeken binnen de site?
 • Wie is verantwoordelijk voor de content en wie levert het aan?
 • Wie is verantwoordelijk voor correcte (web)teksten?
 • Wat is de basisstructuur van de content? (basis boomstructuur)
 • Wat gebeurt er met e-mail die via de site binnenkomt?

Techniek

 • Zijn er specifieke browser/platform wensen?
 • Zijn er bepaalde technieken die gebruikt moeten worden, of juist niet gebruikt moeten worden?
 • Moet er voldaan worden aan een bepaalde mate van toegankelijkheid? (drempelvrij / webrichtlijnen, WCAG 1.0 prioriteit 1-2-3)
 • Is er behoefte aan specifieke database functionaliteit? (bijvoorbeeld dynamische content, personalisatie, login)

Onderhoud

 • Wie zal het onderhoud van de site verzorgen? (opdrachtgever, opdrachtnemer, externe partij, combinatie)
 • Is een cms gewenst voor het onderhoud?
 • Welke vaardigheden zijn binnen de organisatie aanwezig?
 • Wat zijn de mogelijkheden om de mensen op te leiden?

Promotie

 • Waarvoor wordt door de organisatie het medium internet momenteel actief ingezet?
 • Wat zijn de huidige marketingactiviteiten? (bijvoorbeeld mailings, adverteren, reclame, beurzen, sponsoractiviteiten)
 • Welke ideeën heeft u al om de site te promoten?
 • Vindt u een goede positionering in Google belangrijk? Met welke zoekwoorden?
 • Hoe groot is het beschikbare budget voor promotie van de site?

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/96
| Meer