Doel en doelgroep

Het doel en de doelgroep kunnen reeds omschreven zijn bij de documentatie van de algehele campagne. Er kan hier dan een verwijzing naar gemaakt worden en eventueel kan voor de website het doel en de doelgroep nog iets specifieker omschreven worden. In andere gevallen is het belangrijk om het doel en de doelgroep beter te omschrijven en onderzoeken. Twee eenvoudige basisvragen hiervoor zijn: “Wie is het?” en “Wat komt hij doen?”.

Doelstellingen kunnen op twee manieren bepaald worden. Lees hier meer over bij 'ER-doelstelling bepalen' en 'SMART-doelstelling bepalen'. Lees meer over het bepalen van de doelgrep bij 'Doelgroep bepalen'

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/78
| Meer