Doelgroep bepalen

Een website dient ontworpen te worden met de gebruiker in het achterhoofd (User Centered Design), niet met de opdrachtgever in het achterhoofd. Het is daarom belangrijk om goed de doelgroepen te omschrijven. In sommige gevallen zal de doelgroep reeds goed omschreven zijn door de opdrachtgever, of in de documentatie over de complete campagne. In andere gevallen zal hier de doelgroep nog uitgebreid beschreven moeten worden.

Een doelgroep kan heel breed, maar kan ook heel specifiek zijn. Bij het formuleren en omschrijven van de doelgroep(en) dient rekening gehouden te worden met de volgende aspecten:

  • Socio-demografische kenmerken (zoals geslacht, leeftijd, inkomen/rijkdom, opleidingsniveau, land/provincie/stad, relaties);
  • Life-style kenmerken (zoals interesses, hobby’s, kleding, waarden en normen, media/muziek);
  • Onderscheid in afnemer/eindgebruiker (bijvoorbeeld luiers: De baby is de eindgebruiker, maar de ouder/verzorger is de directe afnemer/klant).

Enkele mogelijke doelgroepen:

  • Trouwe klanten, overige klanten, voormalige klanten, informatieaanvragers, potentiële klanten, rest van de markt;
  • Werknemer, sollicitant;
  • Business-to-consumer, business-to-business;
  • Student, sporter, mannelijke tennisser, jongere, oudere, vrouwelijke automobilisten.

Een voorbeeld:

  • Breed: Automobilisten
  • Specifiek: Automobilisten die in de spits rijden
  • Specifieker: Vrouwelijke automobilisten die op maandagochtend in de spits van Delft naar Den Haag rijden

De aspecten die hierboven beschreven staan zijn niet allemaal verwerkt in de voorbeelden, en zijn wellicht ook niet benodigd (er kan gericht worden op een brede doelgroep). Om uitgebreider de doelgroep te beschrijven kan gewerkt worden met bezoekersprofielen. Naarmate de doelgroep specifieker is kunnen er meer specifieke kenmerken beschreven worden.

Voor het doelgroepverhaal zijn in enkele gevallen wel bijzondere uitzonderingen. Dit is voornamelijk het geval bij webshops. Wanneer in een webshop computeronderdelen verkocht worden en iemand uit de doelgroep is op zoek naar een parfum, dan heeft het geen enkel nut die persoon naar de website te krijgen en op de website te houden. Wanneer iemand die compleet buiten de doelgroep valt maar wel op zoek is naar bijvoorbeeld een toetsenbord, dan is hij toch interessant voor de webshop.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/99
| Meer