Persona

Persona’s zijn een aanvulling op user scenario’s waarbij de persoonlijkheid van de bezoeker verder uitgediept wordt. Er worden meerdere personen gecreëerd die tijdens het verdere persoon als uitgangspunt genomen worden. Persona’s heb ik niet opgenomen omdat ik denk dat deze het meeste meerwaarde opleveren bij grotere projecten met veel functionaliteit. Voor de relatief kleinere projecten waar ik me op richt zal er meer moeite in het maken van persona’s gestoken moeten worden dan dat het opleverd.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/109
| Meer