SMART-doelstelling bepalen

De belangrijkste vraag die gesteld kan worden bij het bepalen van het SMART-doel van de website is: "Wat zijn de doelstellingen van het bedrijf?" Deze vraag is als het goed is reeds beantwoord bij het stellen van de vragen. In deze stap wordt de doestelling via de 'SMART-methodiek' bepaald (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). SMART-doelen worden gebruikt om meetbare doelstellingen vast te stellen die met name gebruikt zullen worden tijdens de evaluatie van het succes van de website. Aan deze doelstelling wordt namelijk gemeten of de website succeesvol genoeg is of dat er aanvullende stappen benodigd zijn (zoals extra promotie of het verbeteren van de website).

Voorbeelden SMART-doelstellingen

  • Binnen 1 jaar dient de wachttijd van de helpdesk met 15 minuten verkort te worden en moeten de schriftelijke klachten met 50% vermindert worden.
  • De omzet binnen 1 jaar met 25% verhogen.

Groepen doelstellingen

Enkele voorbeelden van groepen doelstellingen die prima met de SMART-methode bepaald kunnen worden:

  • Verleiden tot contact
  • Direct verkopen
  • Klanten terugwinnen
  • Tot actie aanzetten
  • Bezoekersaantal verhogen
  • Minder telefoontjes klantenservice

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/111
| Meer