Inhoud en structuur op hoofdlijnen

De informatie in dit hoofdstuk biedt als voeding voor de stap ‘Informatie structureren’ en geeft globaal inzicht in de content van de website. Als uitgangspunt kan een oude website gebruikt worden of een aantal brochures. De informatie kan als bijlage opgenomen worden of in dit hoofdstuk vermeld worden in een opsomming. In deze fase is het nog niet belangrijk om alle content te hebben, maar het is wel heel belangrijk om te weten wat voor content er uiteindelijk gaat komen.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/79
| Meer