Planning

In de planning staat wanneer welke onderdelen gereed moeten zijn. Ze zijn belangrijk voor de teamleden, maar ook voor de klant. De klant wil namelijk weten wanneer hij iets kan verwachten en wanneer hij input moet leveren. De planning moet tijdens het project gecontroleerd worden en zo nodig bijgesteld. De planning kan overzichtelijk in een tabel geplaatst worden. Stappen om de planning te maken: 1. Maak een lijst van alle taken die moeten gebeuren 2. Koppel aan de taken een tijdsduur (in uren of dagen) 3. Maak een globale planning in weken 4. Maak een lijst van aan te leveren informatie met deadlines

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/85
| Meer