Website templates bouwen

Na het grafisch ontwerp en het controleren van de planning wordt het ontwerp opgeknipt en omgevormd naar html. Bij het opknippen van het ontwerp wordt de vlakverdeling bepaald en worden de grafische elementen opgeslagen als webafbeeldingen. Hierbij is het belangrijk dat gekeken wordt of de website niet te zwaar wordt om in te laden. Hiervoor wordt teruggekeken naar de vereisten voor de website. Is de site te groot? Dan moeten de afbeeldingen opnieuw geoptimaliseerd worden, of moeten er concessies in het ontwerp gedaan worden.

Na het opknippen van het grafische template dient het weer in elkaar gezet te worden in html. Voor richtlijnen van de html zijn ontzettend veel aspecten waar iets over genoemd kan worden. Het is voornamelijk belangrijk dat de ontwikkeling gebaseerd wordt op standaarden.

In de meeste gevallen wordt eerst de basistemplate opgezet in html en css. Deze basistemplate wordt in de diverse browsers getest (zoals aangegeven bij de vereisten in het IPP). Na de basistemplate worden de aanvullende templates opgezet. De templates worden opgezet met dummyinhoud. Na het maken van de verschillende templates worden ze opnieuw getest in de diverse browsers. Wanneer de templates getest en goedgekeurd zijn kan begonnen worden met de volgende stap.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/23
| Meer