Usability testen

Bij usability testen worden kleine experimenten (testen) uitgevoerd met gebruikers om specifieke informatie over het design te krijgen. Deze informatie wordt gebruikt om het design te verbeteren. Ik zal hier eerst de algemene stappen behandelen, welke benodigd zijn voor alle vormen van usability testen. Daarna behandel ik kort de verschillende vormen van hergebruikte usability testen.

Algemene werkwijze

Het basisproces is simpel: laat een aantal gebruikers met het product werken en observeer de gebruikers. Verbeter op basis van de observaties het design.

Wat je wil onderzoeken

Om goed te onderzoeken moet je weten wat je wilt onderzoeken. Stel een scenario op waarin je een realistische situatie omschrijft waarin staat wat de gebruiker gaat doen (takenlijst) in wat voor situatie. Aan deze taken kunnen vereisten gekoppeld worden om het goed meetbaar te kunnen maken. Bepaal wanneer de taak als succesvol beschouwd mag worden.

Een voorbeeld:
Taak: De gebruiker moet 5 eigenschappen van product x kunnen benoemen.
Vereisten: 75% van de gebruiker moet deze binnen 2 minuten kunnen vinden zonder van het ideale pad (kortste klikbare route) af te wijken. En de gebruiker moet tijdens het uitvoeren van zijn taak niet geïrriteerd raken. De taak is succesvol uitgevoerd wanneer de gebruiker zich op de pagina van product x bevindt en de 5 eigenschappen kan benoemen of aanwijzen.

Zoals in bovenstaand voorbeeld te lezen is, zijn er diverse aspecten die onderzocht kunnen worden:

 • Efficiëntie: Hoe lang doen gebruikers erover om een bepaalde taak uit te voeren?
 • Effectiviteit: Hoeveel (fatale) fouten maken gebruikers?
 • Onthoudbaarheid: Hoeveel weet een gebruiker te onthouden?
 • Emotionele reactie: Hoe voelt een gebruiker zich na het uitvoeren van de taak? (gestrest, verward, zeker, voldaan etcetera)

Het verzamelen van meningen over een bepaald product valt niet onder usability testen.

Wie zijn de testgebruikers?

Neem contact op met een aantal gebruikers uit de doelgroep om te kijken met wie je de test uit kan voeren. Test in ieder geval met verschillende gebruikers (ervaren en onervaren personen). Een term die veel voorkomt wanneer het gaat over het ‘verzamelen’ van testgebruikers is hallway testing. Dit refereert naar het feit dat gebruikers willekeurig moeten zijn en ze niet uit een vaste groep moeten bestaan. Een test uitvoeren met een grote groep gebruikers is in veel gevallen zonde van de tijd (en het geld). De beste resultaten worden behaald door met niet meer dan vijf gebruikers te testen, en dan zoveel mogelijk verschillende (kleine) testen uit te voeren als het budget toelaat.

Test voorbereiden

Wat is benodigd voor de test? Denk hierbij aan apparatuur, documentatie, verschillende webpagina’s, notitieblok, stopwatch enzovoort. Leg alle materiaal klaar voordat de gebruiker komt en vang de gebruiker op wanneer deze aankomt.

Test uitvoeren

Maak een klein praatje en leg de gebruiker van tevoren uit wat de bedoeling is en leg uit dat de test onderbroken kan worden wanneer hij bijvoorbeeld naar het toilet moet. Hiermee wordt de gebruiker op het gemak gesteld en zal hij de test beter kunnen uitvoeren. Voer daarna de test uit. Direct na de test wordt de test nog even nabesproken en kan er eventueel nog een korte vragenlijst ingevuld worden.

Resultaten verwerken

De resultaten van de testen worden naast elkaar gelegd en er worden trends uit gehaald. De aspecten waar de meeste mensen tegenaan liepen worden verandert. Tussen de verschillende testen door zouden ook al iteratief wijzigingen aan het design doorgevoerd kunnen worden.

Vormen van usabilitytesten

 • 5 seconden test
 • Thinking aloud
 • Co-discovery
 • Question asking
 • Performance measurement
 • Eye-tracking
 • A/b testen
 • Card sorting

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/136
| Meer