a/b testen

Bij a/b testen worden twee design naast elkaar gelegd en getest welke het beste werkt. Dit wordt in feite ook reeds gedaan bij performance measurement. Bij a/b testen wordt echter niet op tijd gemeten, maar op conversie (de verhouding tussen aantal bezoekers en hoeveelheid bezoekers dat uit zichzelf het einddoel haalt). Voor a/b testen is een grotere hoeveel gebruikers benodigd en wordt dan ook vaak online uitgevoerd om op een bestaande site iteratief verbeteringen toe te passen.

Benodigdheden

Een website die reeds online staat met 2 verschillende designs en een statistiekenpakket dat meet wat de resultaten zijn van de 2 verschillende designs (bijvoorbeeld Google Analytics).

Wanneer a/b testen?

A/b testen kan goed toegepast worden om iteratief verbeteringen aan te brengen aan een website. Bijvoorbeeld: “Werkt de blauwe bestelbutton beter, of de groene?”

Wanneer geen a/b testen?

A/b testen geeft pas goede resultaten bij een grotere groep gebruikers. Wanneer een design nog in de ontwerpfase is en er is geen grote groep gebruikers beschikbaar, dan is deze methode niet geschikt. Daarnaast geeft deze manier van testen geen inzicht in het waarom.

Conclusie

Een goede methode om de website te kunnen verbeteren, maar niet om echt de ervaring van de gebruiker te krijgen.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/143
| Meer