Co-discovery

Co-discovery is vergelijkbaar met thinking aloud, met als enige verschil dat niet één maar twee testpersonen tegelijk gebruikt worden bij de test.

Benodigdheden

Voor co-discovery is geen speciale hardware benodigd. In combinatie met paper prototypen is zelfs helemaal geen hardware benodigd. Bij het testen van een digitaal product is een computer met beeldscherm nodig.

  • Minimaal 6 mensen uit de doelgroep of zoveel het budget toelaat
  • Een prototype (digitaal of op papier)
  • Taken die gebruikers uit moeten voeren
  • Testomgeving
  • Bij paper prototypen: menselijke computer
  • Bij digitaal: computer
  • Observator
  • Benodigde tijd: 30 minuten per test en 45 minuten nabespreken en uitwerken resultaten

Wanneer co-discovery?

Co-discovery kan ingezet worden om meer feedback te krijgen. Normaal gesproken praten testpersonen gemakkelijker met elkaar dan in zichzelf / tegen de testafnemer. Daarnaast kan deze methode gemakkelijk gebruikt worden wanneer het product door meerdere personen tegelijk gebruikt wordt.

Wanneer geen co-discovery?

Co-discovery kan beter niet ingezet worden wanneer het budget erg laag is en er bijvoorbeeld maar drie testpersonen ter beschikking zijn. Daarnaast zijn sommige producten er specifiek op gericht om door één persoon gebruikt te worden.

Conclusie

Co-discovery is een bruikbare methode wanneer een iets ruimer budget beschikbaar is of het aannemelijk is dat een product door twee personen tegelijk gebruikt wordt. Er zijn echter wel iets meer testpersonen voor nodig.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/139
| Meer