Eye-tracking

Bij eye-tracking worden de ogen van gebruikers gevolgd bij het bekijken van websites. Op deze manier kan gekeken worden naar welke gebieden op de pagina het meest gekeken wordt en welke gebieden blijkbaar geen aandacht trekken.

Benodigdheden

Voor eye-tracking is speciale hard- en software benodigd. Daarnaast zijn gebruikers uit de doelgroep benodigd en een website of prototype. Een overzicht:

  • Minimaal 10 mensen uit de doelgroep
  • Een prototype of webpagina
  • Taken die gebruikers uit moeten voeren
  • Testomgeving (bureau met stoel in rustige omgeving)
  • Apparatuur (+/- € 19.000,- aanschaf)
  • Observator
  • Benodigde tijd: afhankelijk van uit te voeren taken (doorlooptijd 2 weken, Concept7)
  • Test inkopen: vanaf € 4.750,- bij Concept7.

Wanneer eye-tracking?

Eye-tracking wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de kijkvolgorde, hoe vaak en hoe lang onderdelen bekeken worden door bezoekers. Het geeft inzicht in onbewust gedrag, de gebruiker hoeft niet aan te geven wat hij ziet en waar hij naar kijkt. Op deze manier kan bijvoorbeeld de merkwaarneming (wordt het logo überhaupt gezien?) gemeten worden en communicatiekracht (wordt de essentiële informatie gezien?).

Wanneer geen eye-tracking?

Eye-tracking geeft inzicht in diverse aspecten waar andere usability testen geen inzicht in geven, maar ook eye-tracking kent zijn nadelen. Zo geeft eye-tracking op zichzelf geen inzicht in de wensen, behoeften en verwachtingen van de gebruiker.

Conclusie

Eye-tracking is een dure oplossing die niet binnen het budget van de kleinere website ligt. Ik zal hier dus ook niet verder op ingaan.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/142
| Meer