Question asking

Question asking is net als co-discovery een aanvulling op thinking aloud. Bij question asking wordt er tijdens het uitvoeren van een taak gerichte vragen gesteld over het product. Bijvoorbeeld: “Als u nu contact op zou willen nemen, waar zou u dan klikken?”

Benodigdheden

Voor question asking is geen speciale hardware benodigd. In combinatie met paper prototypen is zelfs helemaal geen hardware benodigd. Bij het testen van een digitaal product is een computer met beeldscherm nodig.

  • Minimaal 6 mensen uit de doelgroep of zoveel het budget toelaat
  • Een prototype (digitaal of op papier)
  • Taken die gebruikers uit moeten voeren
  • Testomgeving
  • Bij paper prototypen: menselijke computer
  • Bij digitaal: computer
  • Observator
  • Benodigde tijd: 30 minuten per test en 45 minuten nabespreken en uitwerken resultaten

Wanneer question asking?

Question asking kan heel goed gebruikt worden wanneer veel verschillende aspecten getest moeten worden in een krappe tijd. Er hoeft bij deze test niet gewacht te worden op de gesproken gedachte van de gebruiker, maar er wordt actief naar gevraagd.

Wanneer geen question asking?

Bij quesion asking wordt de gebruiker afgeleid bij het uitvoeren van de hoofdtaak. Er kan dus niet gemeten worden hoe snel hij de taak zou uitvoeren.

Conclusie

Question asking kan goed toegepast worden wanneer de factor tijd niet belangrijk is.

Trackback URL for this post:

http://webbl.nl/trackback/140
| Meer